ЕКИП

ЕКИП

Общински съвет по наркотични вещества Кърджали

Д-р Сезгин Бекир – председател на ОСНВ – Кърджали;

Валентина Грудева – секретар на ОСНВ – Кърджали.

Превантивно – информационен център – Кърджали

Симона Димитрова – гл. специалист;

Евелина Чолакова – гл. специалист;

Галина Бодурова – гл. специалист.