Инхаланти

Инхаланти

Инхалантите са химични вещества, масово разпространени под формата на продукти, използвани в бита и промишлеността. Това ги прави лесно достъпни и съответно повишава риска от злоупотреба с тях. Често биват определяни като „дрогата на бедните”. В значителна част от случаите употребяващите ги са хора с по-нисък социален статус и с поведенчески и емоционални проблеми.

Съществуват редица видове инхаланти, предизвикващи различни ефекти. Основно се разграничават четири основни категории: летливи разтворители, аерозоли, газове и нитрити.

Първоначалното действие и краткосрочните ефекти на инхалантите наподобяват тези на алкохолното опияние. Усеща се замаяност, еуфория, веселост, загуба на контрол. Като цяло действието трае няколко минути и именно поради това често пъти има повторно вдишване, което от своя страна води до редица рискове.

Редовната употреба на инхаланти може да предизвика зависимост. Наред с това носи редица други рискове, свързани с увреждане на мозъка и различни жизненоважни органи, а понякога води и до смърт.

Източник: https://www.drugsinfo-bg.org/