LSD

LSD

LSD (или диетиламид на лизергиновата киселина) спада към групата на халюциногените. Веществото за пръв път е синтезирано през 1938 г., а за характерните му ефекти се разбира няколко години по-късно. LSD има някои физически ефекти като разширяване на зениците, повишаване на телесната температура и кръвното налягане, но най-характерни са промените в сензорно-представната сфера: появяват се зрителни халюцинации (например геометрични форми, проблясъци, интензивни цветове), синестезия (например виждане на определени цветове при чуване на определени звукове), промени в представата за време (времето тече по-бързо или по-бавно). Възможни са нежелани ефекти като панически реакции (т. нар. bad trip) и флашбекове. Към LSD не се развива зависимост.

В България LSD е забранено от закона вещество.

Източник: https://www.drugsinfo-bg.org/