Обществената инициатива за защита на децата от хазарта: Петиция за строги мерки и законодателни промени

Обществената инициатива за защита на децата от хазарта: Петиция за строги мерки и законодателни промени
16.02.2024 No Comments Валентина Грудева

В съвременното общество, където хазартната индустрия набира все по-голяма сила, особено в онлайн пространството, се засилва необходимостта от ефективни мерки за защита на най-уязвимите групи, сред които са децата и младежите. Нарастващият брой на хазартни реклами, особено по време на значими спортни събития, както и лесния достъп до онлайн залагания, създават условия за разпространението на хазартната зависимост сред младото поколение.

Петицията „Да спасим децата от хазарта! За забрана на рекламата на хазарт“ е важен знак за обществената загриженост и необходимостта от незабавни действия. Организирана от Национална мрежа за децата и Асоциация Родители, тя настоява за въвеждането на строги законодателни мерки, целящи намаляването на хазартните рискове за децата и младежите.

Основни точки на петицията:

– Пълна забрана на всякаква реклама на хазарт – това включва строг контрол и мерки срещу онлайн рекламите и спонсорствата от хазартни компании, особено по време на спортни мероприятия.
 Стандарти и разрешения за хазартни обекти – въвеждане на ясни правила за местата, където се практикува хазарт, с цел ограничаване на достъпа за младежи.
– Възрастова граница от 21 години за участие в хазарт – инициативата предлага увеличаване на минималната възраст за залагания, за да се предпазят ученици и младежи.
– Предупредителни съобщения за зависимост – всяка реклама или предлагане на хазартни продукти трябва задължително да включва предупреждения за рисковете от зависимост.
– По-строги наказания за въвличане на непълнолетни в хазарт – промени в Наказателния кодекс, насочени към утежняване на санкциите за тези, които експлоатират младежи в хазартни дейности.

Хазартът не само поставя финансовия стабилитет на отделните лица и техните семейства под риск, но и предизвиква сериозни психологически и социални проблеми. Хазартната зависимост е призната като болестно състояние, което изисква адекватно внимание и подкрепа за възстановяване. Най-важното обаче е да се предприемат мерки за превенция, особено сред младите хора, които са особено податливи на рекламни послания и могат лесно да развият зависимост.

Споделянето и подписването на петицията е начин за показване на обществена подкрепа. Всеки глас е важен за достигане до отговорните институции и за осигуряване на необходимите промени в законодателството. Защитата на децата и младежите от хазартната зависимост е отговорност на цялото общество и само чрез обединени усилия можем да осигурим безопасно бъдеще за следващите поколения.

ИСКРА. БГ

Да запалим искрата!

Leave a reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *