Никотин

Никотин

Никотинът е психоактивно вещество от групата на алкалоидите. Извлича се от листата на растението тютюн (Nicotiana tabacum). Никотинът също така се произвежда и синтетично.

Освен никотин в тютюневия дим се съдържат над 4000 други химически вещества, 43 от които са известни канцерогенни съединения и 400 други са токсични.

В чист вид никотинът е прозрачно вещество със силен мирис, стипчив и дразнещ вкус. Действието му е в зависимост от приетото количество: при ниски дози може има кратковременен стимулиращ ефект върху централната нервна система, при по-високи дози може да има потискащ ефект върху нея, което може да доведе до кома, спиране на дишането и смърт (например при случайно поглъщане на течност от електронни цигари).

В дългосрочен план употребата на никотин е рисков фактор за развитието на сърдечно-съдови заболявания, за инфаркт и инсулт.

Никотинът е едно от веществата, които много бързо предизвикват силна психологическа и физическа зависимост.

По данни на Световната здравна организация всяка година над 5,6 милиона души в  целия свят умират преждевременно от заболявания, свързани с тютюнопушенето. В Европа тютюнопушенето формира 12,2% от глобалното бреме на болестите и е причина за 2,3 до 21% от всички смъртни случаи. В България кореспондиращите данни са съответно 13,5% от всички болести и 12,4% от смъртните случаи. Изчислено е, че приблизително 650 000 граждани на ЕС умират преждевременно всяка година заради употребата на тютюн, включително и непушачи. (Данни от Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020).

Източник: https://www.drugsinfo-bg.org/