Синтетични канабиноиди

Синтетични канабиноиди

Синтетичните канабиноиди са химични вещества (съединения), чието действие наподобява действието на активната съставка на канабиса тетрахидроканабинол (THC). Ефектите може да наподобяват тези на канабиса, но в повечето случаи са много по-силни, а рисковете от употребата могат да бъдат много по-големи.

Синтетичните канабиноиди обикновено се продават в растителни смеси за пушене, но не във всички такива смеси е установено тяхното наличие. Някои от тези вещества могат да се продават и под формата на течност за електронни цигари.

Синтетичните канабиноиди играят важна роля в бързото разрастване на пазара на новите психоактивни вещества (известни още като „легални“ или „дизайнерски“ наркотици). Нови психоактивни вещества (НПВ) е термин, който се използва за назоваване на новите, все още нерегулирани от международното законодателство наркотици, които повече или по-малко наподобяват ефектите на тези, вече контролирани от закона.

От всички НПВ в България е най-разпространена употребата именно на синтетичните канабиноиди. Тъй като те се смесват с растителна маса с цел да се пушат, най-често на жаргон са наричани „чай“, „билка“, „тамян“.

През 2016 г. синтетичните канабиноиди са най-често срещаните НПВ в България по отношение на броя случаи на изземване и иззето количество – 124 отделни случая на идентифициране (96,9%). Най-голямото количество идентифициран синтетичен канабиноид в страната за периода е веществото 5F-MDMB-PINACA. MDMB-CHMICA е най-често идентифицираният синтетичен канабиноид – 81 случая.

Основните опасности, които идват от употребата на тези наркотици, са свързани с факта, че се знае малко за фармакологията и токсикологията на тази група вещества при хората. Много от веществата всъщност никога не са били изследвани върху хора. Синтетичните канабиноиди имат потенциала да бъдат много по-вредни от канабиса поради начина си на производство и заради различните по вид и сила съставки, които се използват за направата на един и същи продукт. Заради това непостоянство в производството, употребяващият няма представа какво купува.

Има много различни видове синтетични канабиноиди и част от тях вече са в Списък І от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, чието производство, притежание и продажба са незаконни.

Източник: https://www.drugsinfo-bg.org/