Синтетични катинони

Синтетични катинони

Синтетичните катинони отскоро са популярни вещества, с които се злоупотребява. Трудно е да се посочи кога е започнала употребата им, но във форумите започват да се споменават през 2007. Рязкото увеличение в употребата им е резултат частично от голямото внимание, което медиите в САЩ им отделят, както и разпространението им чрез интернет. Интересът към тях като към вещества за злоупотреба може да е провокиран и от затруднения достъп до по-обичайни наркотици, както и от занижената чистота на последните. През 2009 във Великобритания е отчетен спад в чистотата на кокаина от 60% на 22%.

Синтетичните катинони често биват продавани като „соли за вана” или „тор за растения” с надпис „неподходящо за консумация от хора”, за да се избегне законодателството. Срещат се под формата на бяла или кафява пудра с висока чистота, понякога в капсули или таблетки. Най-разпространените на пазара вещества от тази група са мефедрон (mephedrone) и метилон (methylone).

Катиноните са естествени  вещества в листата на растението Catha edulis (Khat). Дъвченето на листата е популярно в някои страни в Средния Изток, особено Йемен, заради стимулиращия ефект. Катиноните са налични в листата за кратък период от време след откъсването им и затова се дъвчат до няколко дни след това.

Синтетичните катинони са техни производни. Синтезирането им започва в края на двайсетте години на XX век. Те могат да притежават ефекти, подобни на тези на амфетамините, както и способността да влияят върху серотонина в мозъка, като по този начин предизвикват отличителни психоактивни ефекти. Желаните ефекти, които употребяващите посочват, включват повишена енергия, емпатия, отвореност и повишено либидо. Най-често срещаните неприятни ефекти са сърдечни, психиатрични и неврологични симптоми. Има докладвани смъртни случаи, свързани с употребата на такива вещества. Първият такъв, директно свързан с употреба на мефедрон, е регистриран в Швеция през 2008. Употребата на синтетични катинони нараства въпреки липсата на научни изследвания и разбиране на потенциалните вреди, които нанасят те.

Законовият им статут варира в различните държави и бързо се променя. Отначало били легални във Великобритания и Европа. От 2010 година мефедронът е поставен под законов контрол в страните членки на ЕС. Според данни на службата, която осигурява информация относно наркотични вещества на Великобритания (UK Poisons Information Service) в периода 2009-2010 броят на запитвания относно синтетични катинони се изравнил с тези относно кокаин и MDMA (психоактивното вещество в екстази).

Източник: https://www.drugsinfo-bg.org/