17-та Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества

17-та Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества
31.07.2023 Коментарите са изключени за 17-та Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества Uncategorized Валентина Грудева
На 28-30 юни 2023 г. в град Перник се проведе 17-та Национална конференция по проблемите на провенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Тя беше организирана от Секретариата на Национален съвет по наркотичните вещества и Общински съвет по наркотичните вещества – Перник, със съдействието на Национален център по обществено здраве и анализи и Регионална здравна инспекция – Перник.
Основен акцент в срещата бяха актуални добри практики в областта на превенцията на употребата на наркотици, с които работят специалистите от превантивно-информационните центрове (ПИЦ). Гл. ас. д-р Сезгин Бекир – председател на Общински съвет по наркотични вещества Кърджали, представи работата на ОСНВ чрез добра практика на тема: „Спортът и изкуството ръка за ръка в превенцията“.

Бяха поставени редица въпроси за дискусия като: превенция на шофирането под влияние на алкохол и наркотици; опасностите за обществото с разширяването на появата на нови психоактивни вещества и мерките, които се предприемат; нарастване на употребата на снус и райски газ сред младите хора; изработване на нормативни документи за регламентиране на дейността на ОСНВ и ПИЦ; организационни въпроси относно обученията на експертите в ПИЦ и др.

Вече няколко години в България действат Национални праграми за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда – съответно „Кодове име Живот“ (за ученици 5-7 клас) и „От връстници за връстници“ (за ученици 8-11 клас). Във връзка с това все по-актуален става въпросът за тяхната ефективност и възможностите за извършване на такава оценка. За тази цел са разработени анкети, които с пускането си в началото и края на осъществяваните интервенции в училищата да покажат дали целта и задачите са постигнати.

В рамките на форума бяха извършени въвеждащо обучение на новозначени експерти (по теми за типове зависимости и организация на психиатричната помощ в България) и надграждащо обучение на експерти със стаж от една до три години (за работа с рискови групи).