Хероин

Хероин

Хероинът е наркотик, който принадлежи към групата на опиатите или веществата, които се извличат от растението опиев мак. Опиатите влизат в групата на депресантите – вещества, които потискат функциите на централната нервна система.

Хероинът, който се продава на улицата, се смесва с различни други вещества. В зависимост от начина, по който е обработен, представлява гъста и лепкава черна „смола“ или прах, чийто цвят варира от бял до тъмно кафяв. Често го наричат „кафяво“, „стаф“, „материал“, „херо“, „херца“ и др.

Хероинът най-често се инжектира, но може да се пуши или смърка.

При употребата на хероин много бързо се развива толеранс (необходимост от повишаване на количеството за получаване на един и същ ефект).

Употребата на хероин може много бързо да предизвиква зависимост, както физическа, така и психологическа.

Краткосрочни ефекти: хероинът е депресант на централната нервна система, което означава, че потиска функциите на мозъка: усещането за болка отслабва или изчезва; емоциите се притъпяват и човек се чувства спокоен; забавят се движенията на червата и се получава запек; кръвното налягане и температурата се понижават. Употребяващият може да изпита краткотрайна еуфория или чувство за благополучие. Видът и продължителността на ефектите зависят много от чистотата на наркотика, количеството, начина на прием и от състоянието на самия употребяващ.

Дългосрочни ефекти: развитие на тежка зависимост; употребяващите често страдат от загуба на тегло и влошаване на здравето, тъй като се хранят лошо, не се грижат достатъчно за себе си и не търсят медицинска помощ при заболяване; губят интерес към случващото се с тях и около тях.

Важно: хората, които се инжектират, са подложени на риск от свръхдоза и/или от заразяване с различни инфекциозни заболявания (ХИВ, хепатити, сифилис др.).

Източник: https://www.drugsinfo-bg.org/