Консултиране

Консултиране

Основното значение на термина „консултиране” е оказване на помощ на някой, който е загубил контрол над собствения си живот. Помощта  под формата на консултиране предлага на човек  възможност да разбере своите преживявания, да формира реална оценка за ситуацията, в която се намира  и така да поеме управлението над собствения си живот.

Консултирането е една от поведенческите терапии  за ефективното лечение на зависимости.

По време на индивидуалните сесии консултантът и употребяващият работят върху изграждане на умения за изказване на чувства и мисли, за по-успешно справяне със стреса в живота,  за решаване на проблеми, и за намиране на алтернативни дейности, които да заменят употребата и злоупотребата на наркотичните вещества.

Консултирането разглежда употребата от наркотици  като съвкупност от влияния -индивидуални, семейни, приятелски и социални .

КОНСУЛТИРАНЕТО Е

БЕЗПЛАТНО И АНОНИМНО!