Младежки клуб

Младежки клуб

Младежкият съвет по наркотични вещества  са  група от млади хора – доброволци, които се отличават със своята  активност, креативност и готовност да  подпомагат дейността на ПИЦ – Кърджали при осъществяване на  дейностите по  превенция на употребата и злоупотребата  с наркотични вещества.

В младежката структура могат да участват  доброволци  на възраст от  15 до 25 години. Участието в Младежкия съвет е доброволно.

Основната цел на доброволците  е превенция на рисковото поведение и промотиране  на здравословен начин на живот сред  техните връстници . Доброволците  трябва да преминат обучения по метода „Връстници обучават връстници“, за да могат  самите те обучават своите съученици и приятели.

Други инициативи, в които се включват доброволците са:

  • Различни инициативи на местно и  национално ниво;
  • Международни или национални младежки обмени;
  • Обучения за екипност, комуникативни умения и др.;
  • Подпомагат реализацията на различни обществени (културни, спортни и др.) инициативи, организирани от Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно –информационен център Кърджали;
  • Специализирани обучения за превантивна работа по метода „Връстници обучават връстници“;
  • Проекти и кампании на местно ниво, които самите те са предложили;
  • Младежките съвети по наркотични вещества в страната са над двадесет. Веднъж годишно се провеждат и среща на доброволците от различните градове, по време на която се създават неповторими спомени и безценни приятелства.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС И СТАНЕТЕ ДОБРОВОЛЕЦ!