Дейност

ПРЕВЕНЦИЯ

Превенция на употребата на наркотични вещества e активен процес за повишаване на информираността, за създаване на...

КОНСУЛТИРАНЕ

Основното значение на термина „консултиране” е оказване на помощ на някой, който е загубил контрол над собствения си живот...

НАСОЧВАНЕ

Насочване на зависими към болници за детоксикация, ресоциализация и противорецидивна профилактика...

Възпитателна работа

На основание одобрено от съда Споразумение по реда на чл. 381 и следващите от Наказателно-процесуалния кодекс...

Последни публикации

Виж още...