За нас

За нас

Съгласно чл.15, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и  прекурсорите и с Решение № 216 от 17.03.2005г. на Общински съвет – Кърджали е създаден Общински съвет по наркотични вещества Кърджали. Съвета  реализира на местно  ниво Националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и ресоциализацията на наркоманиите.

Съгласно Чл.15 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества(НСНВ), Съветите по наркотичните вещества на общинско равнище осъществяват следните функции:

 • Разработват ,приемат и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика в съответствие с националните програми по чл.11, т.2 ЗКНВП;
 • Предлагат на общинските съвети проект на бюджет за провеждане на общинската политика в тази област;
 • Създават превантивно- информационни центрове, които осъществяват превантивни дейности и програми, както и събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на общинските програми.

Общински съвет по наркотични вещества – Кърджали  е колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове, които се определят с решение на общинския съвет.

 • Председател – д-р Сезгин Бекир
 • Секретар – Валентина Грудева

В състава на ОСНВ – Кърджали влизат и представители на:

 • ОД на МВР – Кърджали;
 • Регионална здравна инспекция – Кърджали;
 • Окръжен съд – Кърджали;
 • Окръжна прокуратура – Кърджали;
 • Регионално управление на Образованието – Кърджали;
 • Дирекция „Социално подпомагане“ – Кърджали;
 • Държавна психиатрична болница – Кърджали;
 • МБАЛ“д-р Атанас  Дафовски“ – Кърджали;
 • НПО „ Сдружение  инициатива за развитие – Кърджали решава“.
 • Превантивно- информационен  център Кърджали (ПИЦ):

Осъществява превантивни дейности и програми, както и събира, съхранява и анализира информацията на общинско равнище, която е необходима за осъществяването на общинските програми за борба срещу наркотиците;

ПИЦ подпомага ОСНВ при изготвянето и предоставянето на информация във връзка с дейността им по разработването и изпълнението на общинските програми за борба срещу наркотиците;

При изпълнението на общинската програма ПИЦ се ръководи от ОСНВ – Кърджали.

Екип на Превантивно-информационен център – Кърджали:

Галина Бодурова – гл. специалист.